Nordre Fjellstad Borettslag

Næring
felleslokaler
Størrelse: 240m2
Sted: Oslo
VÅR ROLLE
KONSEPTUTVIKLING
AREALPLANLEGGING
PLASSBYGDE MØBLER
FARGER OG MATERIALER
BELYSNINGSPLAN
3D-VISUALISERING
PROSJEKTLEDELSE
Flerbruksrom med funksjonalitet og farge i fokus.

Nordre Fjellstad Borettslag hadde lenge et ønske om å rehabilitere de eldre og slitte fellesarealene. Lokalene skulle benyttes som møterom for styret, samt oppholdsrom for diverse arrangementer.

Prosessen startet med en omfattende befaring og behovsanalyse før vi la en fremdriftsplan for hele prosjektet. Arealplanlegging ble satt i gang og plantegninger ble godkjent som fase 1 av prosjektet før vi jobbet videre med innhenting av priser fra entreprenører. Videre til fase 2 ble det utviklet moodboard for farge- og materialvalg slik at vi fikk jobbet effektivt mot et felles mål. Farger og materialer ble satt sammen til de ulike rommene. Når alle tegninger og materialer var godkjent ble oppstart og prosjektstyring en viktig del av denne prosessen for å se til at det endelige resultatet var forenlig med målet.

Resultatet ble tidenes fineste borettslag.