Prosjekter

Privat & Næring
Prosess
1 ETABLERING
Sammen avklarer vi prosjektets rammer. Vi fokuserer på å kartlegge prosjektets budsjett og omfang, samt legge en plan for fremdrift. På den måten sikrer vi en dyp forståelse og en sunn prosess.
2 FORPROSJEKT
Gjennom en kreativ prosess får vi verdifull innsikt i personlighet, ønsker og behov. Deretter utarbeider vi tegninger og moodboards som danner grunnlaget for et fullstendig designforslag.
3 DETALJERING
Når vi i sammen har låst designforslaget innhenter vi priser og materialprøver slik at vi kan ferdigstille og presentere et komplett produktforslag som er unikt for ditt prosjekt.
4 OPPFØLGING
I denne faser sikrer vi at det endelige resultatet samsvarer med dine forventninger og designrammene. Dette kan inkludere oppfølging på byggeplass i form av byggemøter.