TJENESTER

KONSEPT- UTVIKLING
Når vi jobber med å utvikle et konsept er det viktig å starte med en behovsanalyse der vi får en god forståelse av hvem du er og hva som er ønskelig.

Det er viktig å ha et klart og tydelig mål, uten mål er det lett å spore av prosjektet og dermed kan sluttresultatet variere med det som var utgangspunktet.
AREAL- PLANLEGGING

En god planløsning er nøkkelen til et velfungerende byggeprosjekt. Vi kan hjelpe til med tekniske tegninger som planløsning, rivningsplan, nye konstruksjoner, målplan, møbleringsplan, belysningsplan, gulvplan, snitt og oppriss.

Vi finner den beste løsningen for prosjektet ditt med en grundig behovsanalyse.

PLASSBYGDE MØBLER
Vi tegner løsninger som er funksjonelle, fleksible og bærekraftige. Møblene blir spesialtilpasset etter ditt ønske og behov.

Vi henter inn tilbud hos møbelsnekker, følger opp hele prosessen fra skissering, produksjon og helt frem til montering hos kunde.
FARGER OG MATERIALVALG
Vi hjelper til med valg av farger og materialer til alle overflater både ute og inne. Vi innhenter materialprøver for å kunne sikre at resultatet fungerer godt. 

Dette gir gode grunnlag og riktige valg til et estetisk, funksjonelt og varig utrykk som passer deg og ditt behov.
BELYSNINGS- PLAN
Riktig belysning er viktig for god trivsel!

Vi hjelper deg med å skape funksjonelle og vakre lyssettinger, både innen interiør og eksteriør. Belysningsplanen skal være hensiktsmessig lys innenfor prosjektets tekniske og budsjettmessige omfang.

Med en belysningsplan, kan det bidra til å skape en egen totalitet og helhet i prosjektet ditt. Enten det dreier seg om kontoret ditt, hjemmet ditt, hytta eller uteområdet.
3D- VISUALISERING
Ved å tegne opp et prosjekt i 3D vil du lettere kunne se hva som fungerer. Du vil gi det et bedre perspektiv over form, farge og materialvalg.

Dette kan være aktuelt på både små og store prosjekter hvor du ønsker det lille ekstra, slik at du kan se sluttresultatet før den endelige avgjørelsen besluttes.
prosjekt- ledelse
Vi kan ta ansvar for hele eller deler av prosessen, fra rådgivning og design til prosjektledelse og gjennomføring. Vi blir enige i forkant om hvor mye oppfølging som er nødvendig på nettopp ditt prosjekt.

Interiørarkitekten kan fungere som et bindeledd mellom deg og håndverkerfirmaer som har blitt valgt. Dette kan spare deg for mye tid som kreves rundt oppfølging.
Arkitekt
I samarbeid med utvalgte arkitektkontorer bistår vi på store og små prosjekter, der det er behov for planlegging og oppføring av nybygg eller endring på eksisterende bygg.

På denne måten sikrer vi oss et godt samarbeid med arkitekten, hvor hele prosessen er forenklet, tidsbesparende og oversiktlig.
Prosess
1 ETABLERING
Sammen avklarer vi prosjektets rammer. Vi fokuserer på å kartlegge prosjektets budsjett og omfang, samt legge en plan for fremdrift. På den måten sikrer vi en dyp forståelse og en sunn prosess.
2 FORPROSJEKT
Gjennom en kreativ prosess får vi verdifull innsikt i personlighet, ønsker og behov. Deretter utarbeider vi tegninger og moodboards som danner grunnlaget for et fullstendig designforslag.
3 DETALJERING
Når vi i sammen har låst designforslaget innhenter vi priser og materialprøver slik at vi kan ferdigstille og presentere et komplett produktforslag som er unikt for ditt prosjekt.
4 OPPFØLGING
I denne faser sikrer vi at det endelige resultatet samsvarer med dine forventninger og designrammene. Dette kan inkludere oppfølging på byggeplass i form av byggemøter.